Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zakowska, Lidia; Starowicz, Wieslaw; Bieda, Krzysztof; Bryniarska, Zofia; Pulawska, Sabina

GDATI for public transport accessibility evaluation and service development in selected regions of Krakow city area

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Designing accessibility instruments : lessons on their usability for integrated land use and transport planning practices
Redaktor źródła Silva, Cecília; Bertolini, Luca; Pinto, Nuno
Miejsce wydania New York
Wydawca Routledge
Wydawnictwo według MEiN Routledge
Data wydania 2019
Język angielski
Zakres stron 157-170
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 170
ISBN 978-1-138-20695-3 (pbk)
978-1-138-20693-9 (hbk)
978-1-315-46361-2 (ebk)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
GDATI for public transport accessibility evaluation and service development in selected regions of Krakow city area / Lidia Zakowska, Wieslaw Starowicz, Krzysztof Bieda, Zofia Bryniarska, Sabina Pulawska ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe public transport, accessibility, evaluation, GDATI, COST TU1002, transport service, development, Krakow city area
Abstrakt
Krakow, Poland is a historic city with a population of nearly 1 million people and is characterized by uneven population density. Public transport operates on often historical transport corridors. Until ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 50
Liczba arkuszy 2
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP Accessibility Instruments for Planning practice in Europe : COST Action TU1002
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/