Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44989)
    Książki (7319)
    Artykuły i czasopisma (20345)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1173)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (98)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz; Satora, Magdalena

The problem of reliability allocation in the subassemblies of rail vehicles

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Problem alokacji niezawodności na przykładzie podzespołów pojazdów szynowych
Seria/Czasopismo Journal of KONBiN
Numeracja Vol. 49, Iss. 2
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 199-218
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 217-218
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2083-4608
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/jok-2019-0032
Opis bibliograficzny
The problem of reliability allocation in the subassemblies of rail vehicles = Problem alokacji niezawodności na przykładzie podzespołów pojazdów szynowych / Maciej Szkoda, Grzegorz Kaczor, Magdalena ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rail vehicles, reliability allocation, decision mode

pojazdy szynowe, alokacja niezawodności, model decyzyjny
Abstrakt
The following paper concerns an application of reliability allocation as a method for achieving the desired level of reliability for a selected subassembly of a type 6Dg diesel locomotive. On the basis ... więcej

Tematem artykułu jest zastosowanie alokacji niezawodności jako metody umożliwiającej osiągnięcie wymaganego poziomu niezawodności wybranego podzespołu pojazdu szynowego. Na podstawie rzeczywistych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu [M-8]
Wydział Mechaniczny [M]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/