Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44989)
    Książki (7319)
    Artykuły i czasopisma (20345)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1173)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (98)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz; Satora, Magdalena

Methodology of building the strategy of maintenance of rail vehicles with the use of the RAMS analysis in the area of safety

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Metodyka budowy strategii utrzymania kolejowych środków transportu z wykorzystaniem analizy RAMS w obszarze bezpieczeństwa
Seria/Czasopismo Journal of KONBiN
Numeracja Vol. 49, Iss. 2
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 219-231
Oznaczenie ilustracji tab., schem.
Bibliografia (na str.) 230-231
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2083-4608
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/jok-2019-0033
Opis bibliograficzny
Methodology of building the strategy of maintenance of rail vehicles with the use of the RAMS analysis in the area of safety = Metodyka budowy strategii utrzymania kolejowych środków transportu z wykorzystaniem ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe RAMS analysis, railway vehicles, maintenance system

analiza RAMS, kolejowe środki transportu, system utrzymani
Abstrakt
The paper discusses one of the most important stages in the developed methodology for building a strategy of maintenance of railway vehicles, which is the RAMS analysis (Reliability, Availability, Maintainability, ... więcej

W pracy omówiono jeden z najistotniejszych etapów w opracowanej metodyce budowy strategii utrzymania kolejowych środków transportu jakim jest analiza RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu [M-8]
Wydział Mechaniczny [M]
Afiliacja PK – inf. na publikacji tak
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/