Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46976)
    Książki (7679)
    Artykuły i czasopisma (21289)
    Materiały konferencyjne (22857)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bojęś-Białasik, Anna

Piece hypokaustyczne w klasztorach Małopolski. Zarys rozwoju techniki ogrzewnictwa i najstarsze odkryte systemy ogrzewania

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Hypocaust furnaces in monasteries in Lesser Poland. Technological development of heating and the oldest discovered heating systems
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 58
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 33-43
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 42-43
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK58HEATING
Opis bibliograficzny
Piece hypokaustyczne w klasztorach Małopolski. Zarys rozwoju techniki ogrzewnictwa i najstarsze odkryte systemy ogrzewania = Hypocaust furnaces in monasteries in Lesser Poland. Technological development ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe piec hypocaustyczny klasztor,ogrzewanie powietrzne, badania architektoniczne

hypocaust furnace, monastery, air heating, architectural research
Abstrakt
Piece hypokaustyczne jako elementy dawnych sys-temów ogrzewania pomieszczeń za pomocą gorącego powietrza zostały odkryte podczas badań architektonicz-nych wwielu obiektach, wtym wklasztorach różnych ... więcej

Hypocaust furnaces as elements of old heating systems that used hot air to war rooms were discov-ered in the course of architectonic research in many objects, including monasteries of various orders. The ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/