Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozłowski, Dariusz

Dom pod gwiazdami albo pochwała różnorodności

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The house under the stars or the praise of diversity
Seria/Czasopismo Pretekst
Numeracja Nr 7
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 32-39
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 39
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Strescz. ang.
ISSN 2449-5247
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Dom pod gwiazdami albo pochwała różnorodności = The house under the stars or the praise of diversity / Dariusz Kozłowski // Pretekst : zeszyty Zakładu Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
Słowa kluczowe The Children’s Village in Oświęcim, ład przestrzeni, oryginalność, różnorodność

The Children’s Village in Oświęcim, spatial order, originality, diversity
Abstrakt
Potrzeba oryginalności w sztuce, i w architekturze, zastąpiła potrzebę piękna. Gdzieś obok tych kategorii istnieje kategoria potrzeby porządku przestrzeni jako przeciwieństwa różnorodności. ... więcej

The need for originality in art and architecture has replaced the need for beauty. Somewhere close to these categories, there is also a category of the need for spatial order as opposed to diversity. These ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 1
Liczba arkuszy 0.6

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/