Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tyc, Grzegorz

Dom Innego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy House of the Other
Seria/Czasopismo Pretekst
Numeracja Nr 7
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 109-113
Bibliografia (na str.) 113
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 2449-5247
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Dom Innego = House of the Other / Grzegorz Tyc // Pretekst : zeszyty Zakładu Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej / Instytut Projektowania Architektonicznego. Wydział Architektury. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
Słowa kluczowe dom, Inny, architektura, sztuka, filozofia, etyka, egzystencjalizm

house, the Other, architecture, art, philosophy, ethics, existentialism
Abstrakt
Praca dotyczy domów “Innego”, architektury odnoszącej się do problemów “zamieszkiwania” jakie nakreśla filozofia; fenomenologia i egzystencjalizm. Opisuje przykłady dzieł architektury i ... więcej

The thesis concerns the houses of “the Other”, the architecture that refers to the problem of dwelling outlined by the philosophy; Phenomenology and Existentialism. It presents examples of works of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/