Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Małopolski, Waldemar

A method for the automatic creation of bidirectional transportation paths for AGVs in Delmia QUEST

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Metoda automatycznego generowania dwukierunkowych dróg transportowych dla robotów mobilnych w programie Delmia QUEST
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 116, Iss. 5
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 83-94
Oznaczenie ilustracji rys., schem.
Bibliografia (na str.) 92-93
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 0011-4561
Uwagi Sekcja: Mechanics
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/2353737XCT.19.056.10580
Opis bibliograficzny
A method for the automatic creation of bidirectional transportation paths for AGVs in Delmia QUEST / Waldemar Małopolski // Technical Transactions [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 116, Iss. 5, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe modelling, simulation, bidirectional paths, AGV, Delmia QUEST

modelowanie, symulacja, dwukierunkowe drogi, roboty mobilne, Delmia QUEST
Abstrakt
In this paper, a method for the automatic creation of bidirectional paths for AGVs in the Delmia QUEST software application is presented. The layout of transportation subsystem can be prepared in a spreadsheet. ... więcej

W artykule przedstawiono metodę automatycznego generowania dwukierunkowych dróg transportowych w programie Delmia QUEST dla autonomicznie sterowanych robotów mobilnych. Układ i rozmieszczenie dróg ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/