Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szkoda, Maciej; Satora, Magdalena

Assessment of the permissibility of the risk of changing the strategy for the maintenance of rail vehicles based on the example of a selected locomotive type

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part F, Journal of Rail and Rapid Transit
Numeracja Vol. 233, Iss. 9
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 906-925
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 923-924
Bibliografia (liczba pozycji) 56
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2041-3017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.1177/0954409718819180
Opis bibliograficzny
Assessment of the permissibility of the risk of changing the strategy for the maintenance of rail vehicles based on the example of a selected locomotive type / Maciej Szkoda, Magdalena Satora // Proceedings ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe railway system safety, railway maintenance, railway system reliability, railway risk, risk analysis
Abstrakt
The paper presents a methodology for the assessment of the permissibility of the risk of changing the strategy for the maintenance of rail vehicles based on the example of a 6Dg diesel locomotive. The ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 1.228
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/