Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48877)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22354)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (140)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Flaga, A.; Bosak, G.; Pistol, A.; Flaga, L.

Wind tunnel model tests of snow precipitation and redistribution on rooftops, terraces and in the vicinity of high-rise buildings

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archives of Civil and Mechanical Engineering
Numeracja Vol. 19, Iss. 4
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1295-1303
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 1303
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1644-9665
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.acme.2019.07.007
Opis bibliograficzny
Wind tunnel model tests of snow precipitation and redistribution on rooftops, terraces and in the vicinity of high-rise buildings / A. Flaga, G. Bosak, A. Pistol, L. Flaga // Archives of Civil and Mechanical ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe snow load, wind engineering, high-rise buildings, snow precipitation, snow redistribution

obciążenie śniegiem, inżynieria wiatrowa, budynki wysokościowe, opad śniegu, redystrybucja śniegu
Abstrakt
This paper describes the model tests conducted in the Wind Engineering Laboratory of the Cracow University of Technology aimed at determining the shape coefficients of snow load on high-rise buildings ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.672
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/