Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46976)
    Książki (7679)
    Artykuły i czasopisma (21289)
    Materiały konferencyjne (22857)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czechowicz, Jacek

Średniowieczne odniesienia w architekturze krakowskich kościołów z początku XX wieku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Medieval references in the architecture of Krakow churches from the beginning of the 20th century
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 57
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 106-113
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 113
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK57KRAKOW
Opis bibliograficzny
Średniowieczne odniesienia w architekturze krakowskich kościołów z początku XX wieku = Medieval references in the architecture of Krakow churches from the beginning of the 20th century / Jacek Czechowicz ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe architektura sakralna, architektura dziewiętnastego wieku, historyzm

church architecture, architecture of the 19th century, historicism
Abstrakt
Pierwsze dekady XX wieku w architekturze sakralnej Krakowa są okresem stopniowego odejścia od praktyki bezpośredniego odwoływania się do wzorów średniowiecznych. Co prawda budowane wówczas świątynie ... więcej

The fi rst decades of the 20th century witnessed a gradual departure from the practice of directly alluding to medieval models in the church architecture of Krakow. Although the churches built at that ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/