Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Urban, Maciej; Lenart, Małgorzata

The applicability of reclaimed concrete granulate to SCC

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Rheology and Processing of Construction Materials : RheoCon2 & SCC9
Redaktor źródła Mechtcherine, Viktor; Khayat, Kamal; Secrieru, Egor
Miejsce wydania Cham
Wydawca Springer
Data wydania 2020
Język angielski
Seria/Czasopismo RILEM Bookseries
Numer w serii 23
ISSN serii 2211-0844
Zakres stron 560-567
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 567
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-030-22565-0
978-3-030-22566-7 (eBook)
Nazwa konferencji 2nd International RILEM Conference Rheology and Processing of Construction Materials (RheoCon2) & 9th International RILEM Symposium Self-Compacting Concrete (SCC9)
Miejsce konferencji Dresden, Germany
Data konferencji 8-11.09.2019
DOI 10.1007/978-3-030-22566-7_65
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The applicability of reclaimed concrete granulate to SCC / Maciej Urban, Małgorzata Lenart // W: Rheology and Processing of Construction Materials : RheoCon2 & SCC9 / eds. Viktor Mechtcherine, Kamal Khayat, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe self-compacting concrete, sustainable development, reclaimed concrete granulate, not-used concrete recycling, fresh concrete recycling

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/