Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49843)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22830)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaraczewski, Marcin; Gębarowski, Tomasz; Mielnik, Ryszard

Low-frequency sampling method for power measurement on a compact PLC controller – error elimination due to serial sampling

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 2018 14th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE)
Miejsce wydania [S.l.]
Wydawca IEEE
Wydawnictwo według MEiN Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron [4]
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) [4]
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-5386-8299-9
Nazwa konferencji 2018 14th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics (WZEE 2018)
XIV Seminarium Naukowe: Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki
Miejsce konferencji Szczecin, Poland
Data konferencji 19-21.11.2018
DOI 10.1109/WZEE.2018.8748993
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Low-frequency sampling method for power measurement on a compact PLC controller – error elimination due to serial sampling / Marcin Jaraczewski, Tomasz Gębarowski, Ryszard Mielnik // W: 2018 14th Selected ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ow-frequency sampling method for measurement of current and voltage and power, elimination of measurement errors, power measurement using compact PLC controllers
Abstrakt
The high demands made on power supply systems, and consequently on electric devices used in industrial processes, cause the need to ensure the appropriate quality of power supply. The basic parameters ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
automatyka, elektronika i elektrotechnika

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/