Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48647)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22271)
    Materiały konferencyjne (22444)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Juszczyk, Michał; Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof

Udzielanie zamówień na roboty dodatkowe w realizacji inwestycji publicznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Awarding contracts for additional works in public construction investments
Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Numeracja Z. 59, Nr 3/2012/3
Data wydania 2012
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numer w serii głównej 283
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 73-80
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 79-80
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISSN 0209-2646
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny
Udzielanie zamówień na roboty dodatkowe w realizacji inwestycji publicznych / Michał Juszczyk, Agnieszka Leśniak, Krzysztof Zima // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe roboty dodatkowe, zamówienia publiczne
Abstrakt
Roboty dodatkowe pojawiające się na etapie realizacji są powszechnie występującym elementem w procesie inwestycyjnym. Pod pojęciem robót dodatkowych rozumie się prace, które nie zostały przewidziane ... więcej

Additional works that appear at the stage of project performance are very common during the investment process. They can be defined as contingencies, not foreseen when developing design documentation. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 0.57

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/