Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Plebankiewicz, E.; Zima, K.; Wieczorek, D.

Original model for estimating the whole life costs of buildings and its verification

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Autorski model szacowania całości kosztów życia budynków i jego weryfikacja
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 65, Iss. 2
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 163-179
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 176
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang
ISSN 2300-3103
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ace-2019-0026
Opis bibliograficzny
Original model for estimating the whole life costs of buildings and its verification / E. Plebankiewicz, K. Zima, D. Wieczorek // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe life cycle costs, whole life costs, life cycle equivalent annual costs, cost addition for risk, risk, building

cykl życia, całość kosztów życia, koszty cyklu życia, ryzyko, dodatek kosztowy za ryzyko, budynek
Abstrakt
The model for estimating the whole life costs of the building life cycle that allows the quantification of the risk addition lets the investor to compare buildings at the initial stage of planning a construction ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 1.21
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/