Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49843)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22830)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cantelmo, Guido; Kucharski, Rafał; Antoniou, Constantinos

A low dimensional model for bike sharing demand forecasting

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 2019 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS)
Miejsce wydania [S.l.]
Wydawca IEEE
Wydawnictwo według MEiN Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron [7]
Zakres stron [1-7]
Oznaczenia ref./art. 5895375.pdf
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) [7]
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-5386-9484-8 (electronic)
978-1-5386-9485-5 (PoD)
Nazwa konferencji 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS 2019)
Miejsce konferencji Kraków, Poland
Data konferencji 5-7.06.2019
DOI 10.1109/MTITS.2019.8883283
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
A low dimensional model for bike sharing demand forecasting / Guido Cantelmo, Rafał Kucharski, Constantinos Antoniou // W: 2019 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bicycle traffic, data science, clustering
Abstrakt
Big, transport-related datasets are nowadays publicly available, which makes data-driven mobility analysis possible. Trips with their origins, destinations and travel times are collected in publicly available ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement, no 754462
H2020 project NOESIS, no 769980
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/