Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49470)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22672)
    Materiały konferencyjne (22330)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika

Medieval urban layouts and their conservation (based on selected cases)

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Średniowieczne układy urbanistyczne i ich ochrona konserwatorska (na wybranych przykładach)
Tytuł źródła Klasyczne i nowe formy ochrony zabytków w europejskiej przestrzeni dziedzictwa kulturowego : praca zbiorowa
Classic and new forms of monument protection in the European cultural heritage space
Redaktor źródła Dobosz, Piotr; Górny, Witold; Mazur, Anna; Kozień, Adam
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Studio Cubus
Wydawnictwo według MEiN Studio Cubus
Data wydania 2019
Język angielski
Zakres stron 59-68
Bibliografia (na str.) 67-68
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz.
ISBN 978-83-942926-6-9
Uwagi Publikacje Naukowe Koła Naukowego Prawnej Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Medieval urban layouts and their conservation (based on selected cases) = Średniowieczne układy urbanistyczne i ich ochrona konserwatorska (na wybranych przykładach) / Dominika Kuśnierz-Krupa // W: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe historical town, historical urban layout, conservation, Lesser Poland, Subcarpathia

miasto zabytkowe, zabytkowy układ urbanistyczny, ochrona konserwatorska, Małopolska, Podkarpacie
Abstrakt
The article discusses the problem of the conservation of selected Medieval urban centres in the Lesser Poland and Subcarpathian voivodeships-the territory of what is considered historical Lesser Poland. ... więcej

Artykuł dotyczy problemu ochrony konserwatorskiej wybranych średniowiecznych ośrodków miejskich na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, czyli na terenie historycznej Małopolski. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Liczba arkuszy 1.2
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/