Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47400)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21726)
    Materiały konferencyjne (22644)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kochański, Tomasz; Kram, Dorota; Śliwa-Wieczorek, Klaudia

Problematyka współczesnych złączy w konstrukcjach drewnianych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Modern connectors in timber structures
Seria/Czasopismo Inżynier Budownictwa
Numeracja 12 (167)
Data wydania 2018
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 62-66
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 66
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1732-3428
Charakter pracy publikacja fachowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Problematyka współczesnych złączy w konstrukcjach drewnianych / Tomasz Kochański, Dorota Kram, Klaudia Śliwa-Wieczorek // Inżynier Budownictwa [Dokument elektroniczny]. – 2018, 12 (167), s. 62-66 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe złącza w konstrukcjach drewnianych, złącza ciesielskie
Abstrakt
Intensywne zmiany zachodzące w technice połączeń konstrukcji drewnianych oraz ujednolicanie europejskiego rynku w zakresie wyrobów wymagają od inżyniera uważnego śledzenia zmian. Sama znajomość ... więcej

The intense changes taking place in the timber structure con-nection technology and the homogenization of the European market the product-wise require the engineer to carefully monitor the changes. Merely ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/