Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cyklis, Piotr; Golonka, Monika

Podstawy techniki cieplnej

typ: książka

 

Miejsce wydania Nowy Sącz
Wydawca Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Wydawnictwo według MEiN Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 107
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 107
ISBN 978-83-65575-44-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji skrypt
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny Podstawy techniki cieplnej / Piotr Cyklis, Monika Golonka. – Nowy Sącz : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 2019. – 107 s. : rys., tab., wykr. – Bibliogr. s. 107. – ISBN 978-83-65575-44-9

tematyka
Słowa kluczowe termodynamika inżynierska, wymiana ciepła, technika cieplna

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia) 80
Liczba arkuszy 1.5
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/