Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sitarz, Mateusz; Hager, Izabela

Effect of addition of limestone powder on fly ash based geopolymer cured at 80°C and at ambient temperature

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Brittle Matrix Composites 12 : [proceedings of the Twelfth International Symposium on Brittle Matrix Composites BMC-12, Warsaw, Poland, 23-24 September 2019]
Redaktor źródła Glinicki, Michał A.; Jóźwiak-Niedźwiedzka, Daria; Leung, Christopher K.Y.; Olek, Jan
Współtwórca źródła Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Warsaw
Wydawca Institute of Fundamental Technological Research
Wydawnictwo według MEiN Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2019
Język angielski
Zakres stron 77-85
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 84-85
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-65550-20-0 (print)
978-83-65550-21-7 (online)
Nazwa konferencji The Twelfth International Symposium on Brittle Matrix Composites (BMC-12)
Miejsce konferencji Warsaw, Poland
Data konferencji 23-24.09.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Effect of addition of limestone powder on fly ash based geopolymer cured at 80°C and at ambient temperature / Mateusz Sitarz, Izabela Hager // W: Brittle Matrix Composites 12 : [proceedings of the Twelfth ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe limestone powder, fly ash-based geopolymer, mechanical properties, curing effect

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.7
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/