Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stefanek, Paweł; Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Howiacki, Tomasz

Światłowodowe pomiary przemieszczeń wieży ujęciowej W11 zlokalizowanej na terenie OUOW „Żelazny Most”

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Fibre optic displacement measurements of W11 intake tower located within OUOW “Żelazny Most” reservoir area
Tytuł źródła Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych
Redaktor źródła Winter, Jan; Wita, Andrzej; Popielski, Paweł; Sieinski, Edmund
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Wydawnictwo według MEiN Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Seria Publikacji Naukowo-Badawczych IMGW–PIB
Zakres stron 95-104
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 104
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-64979-32-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Światłowodowe pomiary przemieszczeń wieży ujęciowej W11 zlokalizowanej na terenie OUOW „Żelazny Most” = Fibre optic displacement measurements of W11 intake tower located within OUOW “Żelazny ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przemieszczenia, pomiary, wieża ujęciowa, światłowody
Abstrakt
Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” to największy w Europie zbiornik deponowania odpadów poflotacyjnych, eksploatowany i zarządzany przez KGHM Polska Miedź S.A. Proces ... więcej

„Żelazny Most” Reservoir is the largest sump reservoir of froth (copper mining tailings dam) in Europe, operated and managed by KGHM Polska Miedź S.A. One of the reasons why the copper mining process ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/