Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Makarova, Irina; Shubenkova, Ksenia; Pashkevich, Anton

Development of an intelligent human resource management system in the era of digitalization and talentism

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 18th Mechatronika 2018 : proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2018, Brno, Czech Republic, December 5–7, 2018
Redaktor źródła Maga, Dusan; Stefek, Alexandr; Brezina, Tomas
Miejsce wydania Brno
Wydawca Brno University of Technology
IEEE
Wydawnictwo według MEiN Vysoké Učení Technické v Brně
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 493-498
Oznaczenie ilustracji il., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 498
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-80-214-5542-9 (electronic)
978-80-214-5544-3 (print)
978-80-214-5543-6 (CD-ROM)
978-1-5386-4364-8 (PoD)
Nazwa konferencji 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME)
Miejsce konferencji Brno, Czech Republic
Data konferencji 05-07.12.2018
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Development of an intelligent human resource management system in the era of digitalization and talentism / Irina Makarova, Ksenia Shubenkova, Anton Pashkevich // W: 18th Mechatronika 2018 : proceedings ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe talentism, human factor, labor risks, resource indicators, making decisions
Abstrakt
As it was pointed out at the Davos Forum, in the era of talentism, the company’s prosperity will depend on human capital. However, human resources management is associated with the need to counter threats ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/