Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Juszczyk, Michał; Leśniak, Agnieszka; Zima, Krzysztof

Zamówienia na roboty dodatkowe w drogowych inwestycjach publicznych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe
Numeracja 7
Data wydania 2013
Język polski
Zakres stron 60-63
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Summ.
ISSN 1730-0703
Charakter pracy publikacja fachowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Opis bibliograficzny Zamówienia na roboty dodatkowe w drogowych inwestycjach publicznych / Michał Juszczyk, Agnieszka Leśniak, Krzysztof Zima // Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe. – 2013, 7, s. 60-63 : tab., wykr. – Streszcz. pol., Summ. – ISSN 1730-0703

tematyka
Słowa kluczowe roboty dodatkowe, inwestycje drogowe, inwestor, prawo zamówień publicznych
Abstrakt
Roboty dodatkowe pojawiające się na etapie wykonawstwa robót są często występującym elementem w realizacji inwestycji budowlanych. Można je zdefiniować jako te roboty, których nie przewidziano ... więcej

Additional works occurring at the completion stage of a construction process are a frequent element of construction investments. They can be defined as those works that have not been planned at the project ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/