Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dworakowska, Sylwia; Le Coz, Cédric; Chollet, Guillaume; Grau, Etienne; Cramail, Henri

Cross-linking of polyesters based on fatty acids

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo European Journal of Lipid Science and Technology
Numeracja Vol. 121, Iss. 11
Data wydania 2019
Data udostępnienia on-line 2019-08-30
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenia ref./art. 1900264
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 11-12
Bibliografia (liczba pozycji) 42
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1438-9312
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1002/ejlt.201900264
Opis bibliograficzny
Cross-linking of polyesters based on fatty acids / Sylwia Dworakowska, Cédric Le Coz, Guillaume Chollet, Etienne Grau, Henri Cramail // European Journal of Lipid Science and Technology [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cross‐linking, dicumyl peroxide, elastomers, estolides, methyl 12‐hydroxystearate, methyl ricinoleate, polycondensation, polyesters, sulfu
Abstrakt
This study aims at obtaining cross‐linked polymeric materials of biomass origin. For this purpose, one‐pot polyesterification of methyl ricinoleate and methyl 12‐hydroxystearate using titanium isopropoxide ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.056
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.86
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/