Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Scislo, Lukasz; Guinchard, Michael

Source based measurements and monitoring of ground motion conditions during civil engineering works for high luminosity upgrade of the LHC

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Proceedings of the 26th International Congress on Sound and Vibration : Montreal bridges, 2019
Redaktor źródła ICSV26 Local Committee in Montreal
Miejsce wydania [S.l.]
Wydawca Canadian Acoustical Association
Wydawnictwo według MEiN The International Institute of Acoustics and Vibration
Data wydania 2019
Język angielski
Seria/Czasopismo Proceedings of the ... International Congress on Sound and Vibration
ISSN serii 2329-3675
Typ nośnika online
Liczba stron 8
Zakres stron [1-8]
Oznaczenia ref./art. 456
Oznaczenie ilustracji fot., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 8
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISBN 978-199918100-0
Nazwa konferencji 26th International Congress on Sound and Vibration : Montreal bridges, 2019 (ICSV 26)
Miejsce konferencji Montreal
Data konferencji 7-11.07.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Source based measurements and monitoring of ground motion conditions during civil engineering works for high luminosity upgrade of the LHC / Lukasz Scislo, Michael Guinchard // W: Proceedings of the 26th ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[383127] Przyrządy w geofizyce wiertniczej i sejsmice
[451000] Mechanika górotworu
[383100] Technika pomiarowa i aparatura badawcza nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w gospodarce wodnej
[450000] Górnictwo
Słowa kluczowe ground motion, LHC, transfer function approach
Abstrakt
The European Organization for Nuclear Research is an organization that operates the largest particle physics laboratory in the world. CERN's main function is to provide the particle accelerators and other ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/