Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49843)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22830)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczyk, Tadeusz J.; Tulicki, Jarosław; Gębarowski, Tomasz; Maciołek, Wacław; Sułowicz, Maciej

Influence of alternating torque component on the possibility of induction machine inner asymmetry detection

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Proceedings of the 2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED)
Redaktor źródła Zarri, Luca
Miejsce wydania [S.l.]
Wydawca IEEE
Wydawnictwo według MEiN Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 121-126
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 125-126
Bibliografia (liczba pozycji) 30
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-7281-1832-1 (electronic)
978-1-7281-1833-8 (PoD)
Nazwa konferencji 2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED 2019)
Miejsce konferencji Toulouse, France
Data konferencji 27-30.08.2019
DOI 10.1109/DEMPED.2019.8864838
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Influence of alternating torque component on the possibility of induction machine inner asymmetry detection / Tadeusz J. Sobczyk, Jarosław Tulicki, Tomasz Gębarowski, Wacław Maciołek, Maciej Sułowicz ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [431900] Maszyny elektryczne
[233236] Analiza harmoniczna. Analiza Fourriera
[381900] Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych
[433100] Napęd elektryczny. Urządzenia sterujące napędem elektrycznym
[430000] Elektrotechnika
[233200] Analiza matematyczna
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe torque, rotors, induction motors, stators, harmonic analysis, mathematical model, perturbation methods, spectral analysis, dynamic eccentricity, rotor asymmetry, torque perturbations

Abstrakt
This paper presents the influence of torque alternating component of pulsation being an aliquant of rotor angular speed on diagnostic frequency components in the induction machine. Motor with electrical ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.91
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
automatyka, elektronika i elektrotechnika

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/