Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49843)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22830)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczyk, Tadeusz J.; Tulicki, Jarosław; Weinreb, Konrad; Mielnik, Ryszard; Sułowicz, Maciej

Characteristic features of rotor bar current frequency spectrum in cage induction machine with inner faults

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Proceedings of the 2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED)
Redaktor źródła Zarri, Luca
Miejsce wydania [S.l.]
Wydawca IEEE
Wydawnictwo według MEiN Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 115-120
Oznaczenie ilustracji fot., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 119-120
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-7281-1832-1 (electronic)
978-1-7281-1833-8 (PoD)
Nazwa konferencji 2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED 2019)
Miejsce konferencji Toulouse, France
Data konferencji 27-30.08.2019
DOI 10.1109/DEMPED.2019.8864907
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Characteristic features of rotor bar current frequency spectrum in cage induction machine with inner faults / Tadeusz J. Sobczyk, Jarosław Tulicki, Konrad Weinreb, Ryszard Mielnik, Maciej Sułowicz // ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [431900] Maszyny elektryczne
[233236] Analiza harmoniczna. Analiza Fourriera
[433100] Napęd elektryczny. Urządzenia sterujące napędem elektrycznym
[381900] Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych
[430000] Elektrotechnika
[233200] Analiza matematyczna
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe rotors, bars, induction motors, stators, circuit faults, current distribution, rotor bar current measurement, Rogowski coil, rotor’s asymmetry
Abstrakt
This paper presents an analysis of the possibilities of induction machine inner fault detection based on rotor cage bars current measurement. Electrical and magnetic asymmetry types and their impact on ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.81
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
automatyka, elektronika i elektrotechnika
automatyka, elektronika i elektrotechnika

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/