Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bauer, Marek; Szarata, Andrzej

KBR marzeń, czyli NSP 2021 w służbie planowania systemów transportowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Comprehensive Travel Studies, as 2021 population and housing census in the service of planning transport systems
Tytuł źródła Planowanie ruchu a wyzwania globalne
Redaktor źródła Krych, Andrzej
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Annały Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu
Numer w serii T. 3 (XII)
Zakres stron 209-226
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 224-225
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-952941-2-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
KBR marzeń, czyli NSP 2021 w służbie planowania systemów transportowych / Marek Bauer, Andrzej Szarata // W: Planowanie ruchu a wyzwania globalne / red. Andrzej Krych. – Poznań : Stowarzyszenie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Kompleksowe Badanie Ruchu, spis powszechny ludności, transport, modelowanie, zachowania komunikacyjne

Comprehensive Travel Studies, population

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Liczba arkuszy 1
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/