Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49843)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22830)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczyk, Tadeusz J.; Sułowicz, Maciej; Tulicki, Jarosław

Influence of winding’s active parts on Axial flux in AC machines

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Proceedings of the 2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED)
Redaktor źródła Zarri, Luca
Miejsce wydania [S.l.]
Wydawca IEEE
Wydawnictwo według MEiN Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 208-213
Oznaczenie ilustracji schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 212-213
Bibliografia (liczba pozycji) 40
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-1-7281-1832-1 (electronic)
978-1-7281-1833-8 (PoD)
Nazwa konferencji 2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives (SDEMPED 2019)
Miejsce konferencji Toulouse, France
Data konferencji 27-30.08.2019
DOI 10.1109/DEMPED.2019.8864883
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Influence of winding’s active parts on Axial flux in AC machines / Tadeusz J. Sobczyk, Maciej Sułowicz, Jarosław Tulicki // W: Proceedings of the 2019 IEEE 12th International Symposium on Diagnostics ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [233236] Analiza harmoniczna. Analiza Fourriera
[431900] Maszyny elektryczne
[234300] Analiza numeryczna
[381900] Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych
[233200] Analiza matematyczna
[430000] Elektrotechnika
[230000] Matematyka
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
Słowa kluczowe AC machines, Axial flux, magnetic field, winding, rotor eccentricity
Abstrakt
This paper discusses the conditions for generating axial flux using the active parts of stator and rotor windings in AC machines even if these parts are axially located. The 1D flux density analysis of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.77
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
automatyka, elektronika i elektrotechnika

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/