Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zieliński, P.

Indirect tensile test as a simple method for rut resistance evaluation of asphalt concrete

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Badanie wytrzymałości na rozciąganie pośrednie jako prosta metoda oceny odporności na koleinowanie dla betonu asfaltowego
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 65, Iss. 3
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 31-43
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 40
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 2300-3103
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ace-2019-0032
Opis bibliograficzny
Indirect tensile test as a simple method for rut resistance evaluation of asphalt concrete / P. Zieliński // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 65, Iss. 3, s. 31-43 ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe asphalt concrete (AC), indirect tensile strength (ITS), proportional rut depth (PRD), wheel tracking speed (WTS), permanent deformation of the asphalt pavement

beton asfaltowy (AC), wytrzymałość na rozciąganie pośrednie (ITS), proporcjonalna głębokość koleiny (PRD), szybkość przyrostu koleiny (WTS), deformacje trwałe nawierzchni asfaltowej
Abstrakt
The paper presents the dependence of ITS results at the elevated temperature (40°C) on rutting parameters, i.e. proportional rut depth (PRDAIR) and wheel tracking speed (WTSAIR), obtained at the temperature ... więcej

Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) na powstawanie deformacji trwałych jest jednym z podstawowych wymagań, które należy zapewnić podczas projektowania składu mieszanki. Najczęściej ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/