Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46976)
    Książki (7679)
    Artykuły i czasopisma (21289)
    Materiały konferencyjne (22857)
    Rozprawy doktorskie (1193)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (109)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Budziakowski, Mateusz

Rozwój przestrzenny Lipnicy Murowanej w czasach zaborów w świetle austriackich map wojskowych

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Spatial development of Lipnica Murowana during the partitions in light of Austrian military maps
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 57
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 134-141
Oznaczenie ilustracji mapy, tab.
Bibliografia (na str.) 141
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.17425/WK57LIPNICA
Opis bibliograficzny
Rozwój przestrzenny Lipnicy Murowanej w czasach zaborów w świetle austriackich map wojskowych = Spatial development of Lipnica Murowana during the partitions in light of Austrian military maps / Mateusz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Lipnica Murowana, mapa Miega, kartografia, historia urbanistyki

Lipnica Murowana, Mieg’s map, cartography, history of urban design
Abstrakt
Dzięki zachowanym austriackim mapom wojskowym z XVIII i XIX wieku istnieje możliwość zbadania zmian przestrzennych, jakie miały miejsce m.in. na terenach Polski południowej. Szczególnie cenna jest ... więcej

Owing to preserved Austrian military maps from the 18th and 19th century, there is a possibility to examine spatial changes that occurred e.g. in southern Poland. Particularly valuable is the so called ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.57

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/