Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Leśniak, A.; Juszczyk, M.; Piskorz, G.

Modelling delays in bridge construction projects based on the logit and probit regression

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Modelowanie opóźnień w przedsięwzięciach mostowych z wykorzystaniem regresji logitowej i probitowej
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 65, Iss. 2
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 107-120
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 117-118
Bibliografia (liczba pozycji) 45
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 2300-3103
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.2478/ace-2019-0022
Opis bibliograficzny
Modelling delays in bridge construction projects based on the logit and probit regression / A. Leśniak, M. Juszczyk, G. Piskorz // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe delays in construction projects, delays in bridge construction, logit regression, probit regression

opóźnienia w przedsięwzięciach budowlanych, opóźnienia w przedsięwzięciach mostowych, regresja logitowa, regresja probitowa
Abstrakt
Construction projects, even exemplarily planned and organized, bear a risk of unforeseen events and problems which can result in completion of the works after the deadline, that is delays. The construction ... więcej

Pomyślne zakończenie przedsięwzięcia budowlanego oznacza terminowe ukończenie budowy w ramach założonych kosztów i planowanej jakości oraz spełnieniem oczekiwań inwestora. Istotny wpływ na ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/