Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Starowicz, Wiesław; Nosal Hoy, Katarzyna

Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Mobility plans for workplaces as a tool for mobility management in cities
Tytuł źródła Planowanie ruchu a wyzwania globalne
Redaktor źródła Krych, Andrzej
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Annały Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu
Numer w serii T. 3 (XII)
Zakres stron 65-76
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 76
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz., pol., ang.
ISBN 978-83-952941-2-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach / Wiesław Starowicz, Katarzyna Nosal Hoy // W: Planowanie ruchu a wyzwania globalne / red. Andrzej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe transport miejski, zarządzanie mobilnością, plany mobilności

urban transport, mobility management, mobility plans

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Liczba arkuszy 0.78
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/