Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47397)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21725)
    Materiały konferencyjne (22647)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rudnicki, Andrzej

Wybrane uwarunkowania dla sieci dróg i ulic w planowaniu ruchu miejskiego

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Selected determinants the road and street network in traffic planning in cities
Tytuł źródła Planowanie ruchu a wyzwania globalne
Redaktor źródła Krych, Andrzej
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Annały Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu
Numer w serii T. 3 (XII)
Zakres stron 249-266
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 265
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz., pol., ang.
ISBN 978-83-952941-2-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wybrane uwarunkowania dla sieci dróg i ulic w planowaniu ruchu miejskiego / Andrzej Rudnicki // W: Planowanie ruchu a wyzwania globalne / red. Andrzej Krych. – Poznań : Stowarzyszenie Inżynierów ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe prognozy ruchu, wymiarowanie sieci ulic, obwodnice miejskie, przepustowość środowiskowa, osiedla mieszkaniowe

traffic forecasts, dimensioning of street networks, city ring roads, environmental capacity, housing estate

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Liczba arkuszy 1.1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/