Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Chachaj-Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna

Development of new high-performance biphenyl and terphenyl derivatives as versatile photoredox photoinitiating systems and their applications in 3D printing photopolymerization processes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Catalysts
Numeracja Vol. 9, Iss. 10, Spec. Iss.
Data wydania 2019
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-27]
Liczba stron 27
Oznaczenia ref./art. 827
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 25-27
Bibliografia (liczba pozycji) 53
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2073-4344
Uwagi Special Issue: Recent Advances in Photoredox Catalysts
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/catal9100827
Opis bibliograficzny
Development of new high-performance biphenyl and terphenyl derivatives as versatile photoredox photoinitiating systems and their applications in 3D printing photopolymerization processes / Wiktoria Tomal, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe photo-reduction, photo-oxidation, cationic photopolymerization, free-radical photopolymerization, copolymerization, IPNs, 3D printing
Abstrakt
Novel 2-amino-4-methyl-6-phenyl-benzene-1,3-dicarbonitrile derivatives were proposed as photosensitizes of iodonium salt for a highly effective bimolecular photoinitiating system upon soft irradiation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.52
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/