Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hola, Emilia; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna

New versatile bimolecular photoinitating systems based on amino-m-terphenyl derivatives for cationic, free-radical and thiol-ene photopolymerization under low intensity UV-A and visible lights sources

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymer Chemistry
Numeracja Vol. 11, Iss. 2
Data wydania 2020
Data udostępnienia on-line 2019-09-19
Suplement tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 480-495
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 494-495
Bibliografia (liczba pozycji) 42
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1759-9962
Uwagi Collection: Polymer Chemistry Emerging Investigators
Supplementary information; Supporting Information: http://www.rsc.org/suppdata/c9/py/c9py01091b/c9py01091b1.pdf
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1039/C9PY01091B
Opis bibliograficzny
New versatile bimolecular photoinitating systems based on amino-m-terphenyl derivatives for cationic, free-radical and thiol-ene photopolymerization under low intensity UV-A and visible lights sources ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe photopolymerization, photoinitators, photosensitizers
Abstrakt
The performance of a series of 2-amino-4,6-diphenyl-benzene-1,3-dicarbonitrile derivatives (i.e., amino-meta-terphenyls) as visible light sensitizers for diphenyliodonium salt for enabling photopolymerization ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.582
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/