Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Charciarek, Marcin

Aporie architektury, czyli spór między ideą a materią dzieła

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Aporias of architecture, or the contest between the idea and matter
Seria/Czasopismo Architectus
Numeracja Nr 2 (58)
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 95-104
Bibliografia (na str.) 104
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1429-7507
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5277/arc190208
Opis bibliograficzny
Aporie architektury, czyli spór między ideą a materią dzieła = Aporias of architecture, or the contest between the idea and matter / Marcin Charciarek // Architectus [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe idea, materia, materiał dzieła, architektura

idea, matter, material of work, architecture
Abstrakt
Artykuł odnosi się do problematyki definiowania architektury. Za pomocą przedstawienia relacji pomiędzy ideą a materią dzieła wydaje się możliwe wskazanie pewnej wymiennej zależności mówiącej ... więcej

The article refers to the problems of defining architecture. By showing the relationship between the idea and the matter of the work, it seems possible to indicate a certain interchangeable dependence ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/