Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hamrol, Adam; Gawlik, Józef; Sładek, Jerzy

Mechanical engineering in industry 4.0

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Management and Production Engineering Review
Numeracja Vol. 10, No. 3
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 14-28
Oznaczenie ilustracji rys., schem.
Bibliografia (na str.) 27-28
Bibliografia (liczba pozycji) 50
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2082-1344
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/mper.2019.129595
Opis bibliograficzny
Mechanical engineering in industry 4.0 / Adam Hamrol, Józef Gawlik, Jerzy Sładek // Management and Production Engineering Review [Dokument elektroniczny]. – 2019, Vol. 10, No. 3, s. 14-28 : rys., schem. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe mechanical engineering, information technology, mass customisation, industry 4.0
Abstrakt
The article presents tools, methods and systems used in mechanical engineering that in combination with information technologies create the grounds of Industry 4.0. The authors emphasize that mechanical ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/