Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46601)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22963)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bieniasz, Tadeusz; Bieniasz, Michał; Bień, Tomasz; Łopata, Stanisław

Charakterystyka instalacji odsiarczania spalin metodą suchą dla obiektów MCP

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Characteristics of flue gas desulphurisation installations by dry method for MCPs
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła International Conference on Boiler Technology, Poland, Szczyrk, CKiR Orle Gniazdo, October 23-25, 2019
Modernizacja Kotłów Rusztowych : XV Konferencja Naukowo-Techniczna 2019. Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych LCP oraz MCP
Redaktor źródła Walewski, Andrzej W.; Wojnar, Wacław B.; Gramatyka, Franciszek; Polewczuk, Andrzej K.; Wejkowski, Robert
Współtwórca źródła Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary [inst. sprawcza]
Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO Bielsko-Biała [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Gliwice, Bielsko-Biała
Wydawca [Politechnika Śląska]
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Prace Naukowe, Monografie, Konferencje / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Numer w serii 51
ISSN serii 1506-9702
Zakres stron 11-34
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 33-34
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 987-83-64497-04-9
Uwagi Ref. zamieszczony również na USB dołączonym do książki
Nazwa konferencji XV Konferencja Naukowo-Techniczna 2019 : Modernizacja Kotłów Rusztowych. Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych LCP i MCP
Miejsce konferencji Szczyrk
Data konferencji 23-25.10.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Charakterystyka instalacji odsiarczania spalin metodą suchą dla obiektów MCP = Characteristics of flue gas desulphurisation installations by dry method for MCPs / Tadeusz Bieniasz, Michał Bieniasz, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [440000] Energetyka
[447500] Maszyny i urządzenia energetyczne
[922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe kocioł rusztowy, standardy emisyjne, instalacja oczyszczania spalin
Abstrakt
W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące doboru instalacji oczyszczania spalin w kontekście spełnienia obowiązujących obecnie wymagań odnośnie nieprzekraczania dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń ... więcej

The paper presents issues related ways of meeting the current requirements regarding not exceeding the permissible values of pollutants emitted by stoker fired boilers. The paper discusses the results ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/