Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata; Pasierb, Bernadetta; Kasza, Andrzej; Wiatrak, Małgorzata; Wałek, Grzegorz

Płucki: uwarunkowania rozwoju i cechy rzeźby Doliny (Padołu) Kielecko-Łagowskiej – refrokras i kras kontaktowy Wału Małacentowskiego

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej : rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia – stan badań i perspektywy badawcze, Chęciny, 26-28.09.2019 : streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych
Redaktor źródła Urban, Jan
Miejsce wydania Kielce
Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 124-130
Oznaczenie ilustracji il. (gł. kolor.)
ISBN 978-83-60026-54-0
Uwagi Bibliogr. zbiorcza s. 155-161
Część sesji terenowej – rozdziału: Sobota 28.09.2019 Sesja terenowa. Uwarunkowania strukturalne krasowej rzeźby południowej części trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich oraz Ponidzia. ... więcej
Nazwa konferencji VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej, Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia
Miejsce konferencji Chęciny, Polska
Data konferencji 26-28.09.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Płucki: uwarunkowania rozwoju i cechy rzeźby Doliny (Padołu) Kielecko-Łagowskiej – refrokras i kras kontaktowy Wału Małacentowskiego / Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Bernadetta Pasierb, Andrzej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geomorfologia, tomografia elektrooporowa ERT, refrokras, kras kontaktowy, dolinki erozyjno-denudacyjne, Wał Małacentowski, Góry Świętokrzyskie
Abstrakt
Obiektem badań prowadzonych na południowych stokach Wału Małacentowskiego, (Dolina Kielecko-Łagowska) były skupienia różnej wielkości i głębokości zagłębień, zaobserwowane przez Andrzeja ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/