Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radzicki, Krzysztof; Stoliński, Marek

Detekcja strefy nasilonego przepływu wody w podłożu holenderskiego wału morskiego metodą termo-aktywną

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Detection of the zone of increased water flow in the foundation of the Dutch sea dike by thermal monitoring method
Tytuł źródła Monitoring i bezpieczeństwo budowli hydrotechnicznych
Redaktor źródła Winter, Jan; Wita, Andrzej; Popielski, Paweł; Sieinski, Edmund
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Wydawnictwo według MEiN Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Seria Publikacji Naukowo-Badawczych IMGW–PIB
Zakres stron 205-214
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 214
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-64979-32-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Detekcja strefy nasilonego przepływu wody w podłożu holenderskiego wału morskiego metodą termo-aktywną = Detection of the zone of increased water flow in the foundation of the Dutch sea dike by thermal ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [382700] Przyrządy do pomiaru wielkości cieplnych
[872100] Metody pomiarowe i opracowanie wyników pomiarów
[383123] Technika pomiarowa i aparatura badawcza w gospodarce wodnej
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[870000] Metrologia
[271900] Geofizyka (litosfery)
[270000] Nauki geologiczne
[630000] Budownictwo
[383100] Technika pomiarowa i aparatura badawcza nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w gospodarce wodnej
Słowa kluczowe przeciek, zapora, wał, termomonitoring, pływy morskie
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań wykonanych metodą termiczną w 2018r na holenderskim wale morskim, których jednym z rezultatów była detekcja strefy nasilonego przepływu wody w jego podłożu. Badania ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.7
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/