Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46535)
    Książki (7621)
    Artykuły i czasopisma (21038)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hager, Izabela; Mróz, Katarzyna

Role of polypropylene fibres in concrete spalling risk mitigation in fire and test methods of fibres effectiveness evaluation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 12, Iss. 23
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-20]
Liczba stron 20
Oznaczenia ref./art. 3869
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 19-20
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/ma12233869
Opis bibliograficzny
Role of polypropylene fibres in concrete spalling risk mitigation in fire and test methods of fibres effectiveness evaluation / Izabela Hager, Katarzyna Mróz // Materials [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe concrete spalling, temperature, fire, fibres, gas pore pressure
Abstrakt
The explosive behaviour of concrete in fire is observed in rapidly heated concrete. The main factors controlling the occurrence of spalling are related to the material’s low porosity and high density ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.057
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/