Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46622)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22976)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mazur, Marta; Ciszkiewicz, Adam

Analiza przestrzeni roboczej układu więzadeł stawu skokowego górnego w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej – badania wstępne

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu A workspace analysis for a ligament system of an upper ankle joint in sagittal and frontal plane – a preliminary study
Seria/Czasopismo Aktualne Problemy Biomechaniki
Numeracja Nr 17
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 77-84
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 83-84
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 1898-763X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Analiza przestrzeni roboczej układu więzadeł stawu skokowego górnego w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej – badania wstępne / Marta Mazur, Adam Ciszkiewicz // Aktualne Problemy Biomechaniki ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe układ wieloczłonowy, procedura numeryczna, stopa, goleń
Abstrakt
Celem pracy była analiza przestrzeni roboczej układu więzadeł stawu skokowego górnego. Na potrzeby badań przygotowano trójwymiarowy model wieloczłonowy górnego stawu skokowego, który zawierał ... więcej

The aim of this study was to analyze the workspace of a ligament system of an upper ankle joint. To facilitate this research, a spatial multibody model of an upper ankle joint was prepared. The model contained ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/