Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hager, I.; Mróz, K.; Tracz, T.

Contribution of polypropylene fibres melting to permeability change in heated concrete - the fibre amount and length effect

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Data wydania 2019
Język angielski
Numeracja Vol. 706
Typ nośnika online
Liczba stron 6
Zakres stron [1-6]
Oznaczenia ref./art. 012009
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 5-6
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1757-899X
Nazwa konferencji Development of Eco-Friendly Composite Materials Based on Geopolymer Matrix and Reinforced with Waste Fibers
Miejsce konferencji Montevideo, Uruguay
Data konferencji 28-29.11.2019
DOI 10.1088/1757-899X/706/1/012009
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Contribution of polypropylene fibres melting to permeability change in heated concrete - the fibre amount and length effect / I. Hager, K. Mróz, T. Tracz // IOP Conference Series: Materials Science and ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polypropylene fibres, temperature, permeability, fire, concrete
Abstrakt
The paper presents the investigations related to concrete permeability change during heating and the contribution of polypropylene fibres melting at the temperature of 163°C to permeability. Permeability ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/