Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Flaga, Andrzej; Krajewski, Piotr; Pistol, Aleksander; Flaga, Łukasz

Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery wymuszającego przewietrzanie obszarów zurbanizowanych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Model tests of dynamic action on the atmospheric boundary layer forcing ventilation of urban areas
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : IV Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD' 2019, Kraków, 13-15 listopada 2019 r.
Redaktor źródła Gruszczyński, Maciej; Nowak, Stanisław
Współtwórca źródła PZITB Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca PZITB
Wydawnictwo według MEiN Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 73-83
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 82-83
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-955594-0-2
Nazwa konferencji IV Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD’2019
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 13-15.11.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery wymuszającego przewietrzanie obszarów zurbanizowanych / Andrzej Flaga, Piotr Krajewski, Aleksander Pistol, Łukasz Flaga // ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/