Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stryszewska, Teresa; Dudek, Marta

Zastosowanie technik mikroskopowych w ocenie samoleczenia tworzyw cementowych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu The application of optical and electron microscope in the assessment of self-healing cementitious materials
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : IV Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD' 2019, Kraków, 13-15 listopada 2019 r.
Redaktor źródła Gruszczyński, Maciej; Nowak, Stanisław
Współtwórca źródła PZITB Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski w Krakowie [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca PZITB
Wydawnictwo według MEiN Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Data wydania 2019
Język polski
Zakres stron 255-263
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 262
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-955594-0-2
Nazwa konferencji IV Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD'2019
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 13-15.11.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zastosowanie technik mikroskopowych w ocenie samoleczenia tworzyw cementowych / Teresa Stryszewska, Marta Dudek // W: Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : IV Konferencja ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe tworzywa cementowe samoleczące (samonaprawcze), mikroskopia optyczna, skaningowa mikroskopia elektronowa, stolik naprężeniowy, cechy mikro-mechaniczne

self healing (self repairing), cementitious materials, optical microscopy, scanning electron microscopy, tensile stage, micro-mechanical properties

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/