Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bukowczan, Artur; Hebda, Edyta; Michałowski, Sławomir; Pielichowski, Krzysztof

Modification of polyurethane viscoelastic foams by functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS)

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Modyfikacja lepkosprężystych pianek poliuretanowych funkcjonalizowanymi poliedrycznymi oligomerycznymi silseskwioksanami (POSS)
Seria/Czasopismo Composites Theory and Practice
Numeracja Vol. 18, No. 2
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 77-81
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 81
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 2299-128X
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Modification of polyurethane viscoelastic foams by functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) / Artur Bukowczan, Edyta Hebda, Sławomir Michałowski, Krzysztof Pielichowski // Composites ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe PUR foams, POSS nanofiller, foam morphology, mechanical properties

pianki poliuretanowe, nanonapełniacz POSS, morfologia pianek, właściwości mechaniczne
Abstrakt
The aim of this paper is to present synthesis and characterization routes of hybrid polyurethane viscoelastic foams reinforced by - inorganic nanoaddities. Recently, much attention has been given to polymer ... więcej

Tematem niniejszej pracy jest zaprezentowanie syntezy i charakterystyki wiskoelastycznych pianek poliuretanowych wzmacnianych nanododatkami nieorganicznymi. W ostatnich czasach wiele uwagi poświęca się ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 11
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/