Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49508)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22688)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaśtal, Jacek

Etyka dla postczłowieka. Filozofia praktyczna w czasach przemian cywilizacyjnych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Ethics for posthuman: Practical philosophy in times of civilization change
Tytuł źródła Ulepszanie moralne człowieka : perspektywa filozoficzna
Redaktor źródła Duchliński, Piotr; Hołub, Grzegorz
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. Naukowe Akademii Ignatianum
Wydawnictwo według MEiN Akademia Ignatianum w Krakowie
Data wydania 2019
Język polski
Seria/Czasopismo Universum Ethicae Christianae
Zakres stron 73-91
Bibliografia (na str.) 89-91
ISBN 978-83-7614-431-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Etyka dla postczłowieka. Filozofia praktyczna w czasach przemian cywilizacyjnych / Jacek Jaśtal // W: Ulepszanie moralne człowieka : perspektywa filozoficzna / red. Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe transhumanizm, metaetyka, N. Luhmann

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.9
Dyscyplina filozofia

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/