Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Figurska-Dudek, Joanna

Sakralne dziedzictwo architektoniczne Dukli – miasta na Podkarpaciu, wybrane zagadnienia

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Church architectural heritage of Dukla – the town on Podkarpacie, selected issues
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 47
Data wydania 2019
Język polski
angielski
Zakres stron 279-291
Oznaczenie ilustracji fot., plany, rys.
Bibliografia (na str.) 290-291
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 0079-3450
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Sakralne dziedzictwo architektoniczne Dukli – miasta na Podkarpaciu, wybrane zagadnienia = Church architectural heritage of Dukla – the town on Podkarpacie, selected issues / Dominika Kuśnierz-Krupa, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Dukla, dziedzictwo kulturowe, obiekty sakralne, ochrona, rewaloryzacja

Dukla, cultural heritage, church objects, protection, restoration
Abstrakt
Przedmiotowy artykuł dotyczy zabytków sakralnych, będących częścią dziedzictwa kulturowego Dukli. Jest to miasto o rodowodzie średniowiecznym, położone na terenie województwa podkarpackiego, ... więcej

This article concerns church monuments, which are part of the cultural heritage of Dukla. This is a town with medieval origins, located within the Podkarpackie Voivodeship, in the Krosno district. In the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/