Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Machowski, Kamil; Pilch, Maciej; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna

Applicability of 1,6-diphenylquinolin-2-one derivatives as fluorescent sensors for monitoring the progress of photopolymerisation processes and as photosensitisers for bimolecular photoinitiating systems

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymers
Numeracja Vol. 11, Iss. 11
Data wydania 2019
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-22]
Liczba stron 22
Oznaczenia ref./art. 1756
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 20-22
Bibliografia (liczba pozycji) 39
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2073-4360
Uwagi Section: Polymer Analysis
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/polym11111756
Opis bibliograficzny
Applicability of 1,6-diphenylquinolin-2-one derivatives as fluorescent sensors for monitoring the progress of photopolymerisation processes and as photosensitisers for bimolecular photoinitiating systems ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fluorescent molecular sensors, luminescence spectroscopy, photopolymerisation, cationic photopolymerisation, photosensitizer, photoinduced electron transfer, free-radical photopolymerisation, thiol-ene photopolymerisation
Abstrakt
The applicability of new 1,6-diphenylquinolin-2-oneas derivatives as fluorescent molecular sensors for monitoring the progress of photopolymerisation processes by Fluorescence Probe Technique (FPT) has ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.426
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt UMO-2012/07/D/ST5/02300 (Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatorów lub koinicjatorów)
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by the Foundation for Polish Science (Warsaw, Poland) TEAM TECH Project, Grant number TEAM TECH/ 2016-2/15 (POIR.04.04.00-00-204B/16-00) “Molecular Design, Synthesis and Application of Photoinitiator-Catalysts (PICs) for Photopolymerization Reactions”
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/