Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hola, Emilia; Ortyl, Joanna; Jankowska, Magdalena; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques

New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymer Chemistry
Numeracja Vol. 11, Iss. 4
Data wydania 2020
Data udostępnienia on-line 2019-12-05
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 922-935
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 934-935
Bibliografia (liczba pozycji) 46
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISSN 1759-9962
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1039/C9PY01551E
Opis bibliograficzny
New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application / Emilia Hola, Joanna Ortyl, Magdalena Jankowska, Maciej Pilch, Mariusz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cationic photoinitators, phootoinitating systems, photopolymerization, free-radical photopolymerization, 3D printing, cationic photopolymerization, thiol-ene photopolymerization, hybrid photopolymerization
Abstrakt
The new 2-(diethylamino)-4,6-diphenyl-benzene-1,3-dicarbonitrile derivatives were synthesized and proposed as high performance photoinitiators in conjunction with iodonium salt for: i) cationic polymerization ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.582
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt UMO-2012/07/D/ST5/02300 (Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatorów lub koinicjatorów)
PPI/PRO/2018/1/00013/U/001 (Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej)
Projekt spoza indeksu BPP TANGO 2/340229/NCBR/2017
This research was funded by the Foundation for Polish Science (Warsaw, Poland) TEAM TECH Project, Grant number TEAM TECH/ 2016-2/15 (POIR.04.04.00-00-204B/16-00) “Molecular Design, Synthesis and Application of Photoinitiator-Catalysts (PICs) for Photopolymerization Reactions”
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/